Ψηφιακό Εργαλείο "Αρχιμήδης"

Το Εργαλείο Αρχιμήδης παρέχει μία εκτίμηση των κοινωνικών επιπτώσεων έργων, δράσεων και επενδύσεων, για κάθε περιφέρεια της Ελλάδας ξεχωριστά.
Μπορείτε να υπολογίσετε την εν δυνάμει κοινωνική αξία ενός έργου στην περιφέρεια που σας ενδιαφέρει με τρία απλά βήματα:

Βήμα 1

Τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει υποδεικνύουν ότι η ίδια κοινωνική δράση θα έχει διαφορετικό κοινωνικό αντίκτυπο για κάθε περιφέρεια.

Περιφέρεια